LC Consult
  • +45 2484 5777
  • lc@lcconsult.dk
  • Emborgvej 94, 8660 Skanderborg

Samfundsansvar

Samfundsansvar handler om at skabe værdi for både virksomhed og samfund på alle tre bundlinjer: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. Men det kan være en udfordring og ressourcekrævende at få det integreret effektivt i strategi og drift.


Spørgsmålene, der rækker ud over virksomhedens egen banehalvdel, er mange.


Hvad er mest relevant at støtte?

Er det miljøforbedringer, fattige børn, skolegang, voksenuddannelse, bevaring af regnskoven, hjælpe unge med at starte egen virksomhed, give udsatte voksne et meningsfuldt arbejde i en social-økonomisk virksomhed, eller …?


Hvor skal vi rette blikket hen?

Mod Danmark; i byen, hvor virksomheden ligger; i landene, hvorfra vi får vores råvarer; i landene, hvor vi producerer vores varer; i landene, hvor vi har vores kunder; i helt andre lande, hvor behovet er størst; eller …?


Skal vi gøre det alene, sammen med partnere eller outsource?

Kan man finde pålidelige partnere? Hvordan håndterer vi konflikter og situationer, der er gået i hårdknude? Er samarbejde mere effektivt for os eller har vi selv ressourcerne? Skal vi lægge pengene i hænderne på andre, der allerede gør noget?


’Efterspørgslen fra civilsamfundet og velgørende organisationer for at samarbejde med virksomheder er stor. – Men i flg. en undersøgelse af Deloitte Nordic i 2016 var kun 1 % af partnerskaber om samfundsansvar ”forandrende partnerskaber”. Dvs. partnerskaber, hvor begge parter med fælles ressourcer skabte nye måder at arbejde på. De resterende 99 % samarbejdede indenfor fundraising, branding og andre markedsføringsaktiviteter.’


Hvordan sikrer vi effektivitet?

Får vi de bedste resultater for pengene?


Hvordan kan vi måle vores resultater?

Kan vi stole på de tal, vi modtager fra andre? Hvad skal vi måle på? Hvordan hænger det sammen med virksomhedens egne nøgleindikatorer (KPI'er)?


Medarbejderengagement og ambassadører?

Hvordan kan vi engagere vores medarbejdere? Vil samfundsansvar gøre vores medarbejdere til positive ambassadører for virksomheden?


Hvad kan man gøre i lokalsamfundet?

Hvordan passer virksomhedens dagsorden på nye markeder eller nye leverandører? - Hvordan kan lokalt engagement være med til at styrke samfundsansvar og drift?


Alle snakker om SDG, UNGC, GRI og TBL. Hvad er det?

Hvilken relevans har FNs Verdensmål (SDG), UN Global Compact, Global Reporting Initiative og Tredobbelt Bundlinje for vores virksomhed og vores sociale ansvar?

Kontakt os

  • Emborgvej 94, 8660 Skanderborg
  • Mandag - Fredag: 8:30-16:30
  • +45 2484 5777
  • lc@lcconsult.dk